Pregled misnih nakana


01. STUDENOG upisujemo za: Siječanj, Veljaču i Ožujak

01. OŽUJKA upisujemo za: Travanj, Svibanj i Lipanj

01. LIPNJA upisujemo za: Srpanj, Kolovoz i Rujan

01. RUJNA upisujemo za: Listopad, Studeni i Prosinac

Misne nakane mogu se upisati u uredovno vrijeme rada župnog ureda ili nakon sv. Mise u sakristiji.


  • Župa Bezgrješnog Srca Marijina - Jordanovac
  • 10000 Zagreb, Jordanovac 110