Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Proslava blagdana Bezgrješnog Srca Marijina – Jordanovac

Objavio dana: 29. May 2013

subota, 8. lipnja 2013. Priprema za proslavu patrona župe Bezgr. Srce Marijino 03. – 09.06.2013. Svete Mise na blagdan Bezgrješnog Srca Marijina 08.00: Jutarnja sv. Misa 10.00: Hodočasnička sv. Misa – Cenakul 18.30: Svečana blagdanska sv. Misa Predvoditelj misnog slavlja fra. MILJENKO ŠTEKO – provincijal Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM...

Više