Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Red sprovoda

Objavio dana: 18. September 2010

Svim sakramentima, a u prvom redu sakramentima inicijacije, svrha je posljednji Vazam Božjega djeteta, onaj koji ga, kroz smrt, uvodi u život Kraljevstva. Tada se ispunja ono što je ispovijedao vjerom i nadom: «Iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka.» Najavu sprovoda i Misu zadušnicu možete ugovoriti u župnom uredu u uredovno vrijeme ili se najaviti telefonom na: 2354 – 300....

Više