Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Mali nedjeljni podnevni koncerti na Jordanovcu

Objavio dana: 03. June 2012

Program za lipanj 10. lipnja 2012. – INES MATULIC, orgulje / DANIJEL BOŽICEVIC, violina / LOVRO MARKUSOVIC, violina Misao za glazbenu meditaciju:„Tko (sam) u sebi nije na pravom putu, taj ni u ovom svijetu nigdje nije na pravom putu.“ – Jakob Lorber (1800-1864) Program: B. Marini (1594-1663): Sonata za dvije violine A. Corelli (1653-1713): Sonata u F-duru A. Vivaldi (1678-1741): Sonata u a-molu J. B. Loeillet (1680-1730): Sonata za dvije violine   Program: Mali nedjeljni podnevni koncerti (siječanj 2012. – lipanj 2012.)...

Više

Mali nedjeljni podnevni koncerti (siječanj 2012. – lipanj 2012.)

Objavio dana: 25. January 2012

Siječanj 2012. 29. siječnja 2012. – JELENA CILAŠ, sopran / JOSIPA BAINAC, sopran / s. TIHANA STRANCARIC, orgulje Misao za glazbenu meditaciju: „Ja vjerujem da mi u sebi nosimo iskru onog svjetla koje mora svijetliti (i) u temeljnom principu postojanja, a koje naša slaba čula mogu samo otprilike/izdaleka naslutiti. Tu iskru u sebi rasplamsati i ostvariti Božansko u nama, naša je najveća/najuzvišenija obveza.” – Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Program: J. S. Bach (1685-1750): Kantata Nr. 78 “Wir eilen mit schwachen…” A. Stradella (1644-1682): Pieta Signore F. Durante (1684-1855): Vergin tutt’ amor C. Franck (1822-1890): Panis angelicus   Veljača 2012. 12. veljače 2012. – HRVOJE TRINKI, orgulje /IVAN BOSNAR, orgulje (četveroručno) Misao za glazbenu meditaciju: „Nema ništa slađe, ništa silnije, ništa uzvišenije, ništa potpunije, ništa veselije, ništa savršenije, ništa bolje, na nebu ni na zemlji, od ljubavi; jer ljubav je...

Više