Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Sakramenat krštenja

Objavio dana: 18. September 2010

SAKRAMENAT KRŠTENJA u našoj crkvi slavi se NEDJELJOM pod Misama u 9.30, 11.00, 18.30 sati, (iako dogovorno može biti i u 9.00. ili 12.00. sati), ali samo ako roditelji imaju uvjete za Pričest na toj Misi (da su kršteni, krizmani i crkveno vjenčani). Zbog životnih okolnosti mnogih roditelji u našoj crkvi redoviti termini krštenja SUBOTOM su u 12.00. ili 16.00. sati , već prema tome koji termin roditeljima i kumovima odgovara. ZA DIJETE – KRŠTENIKA treba donijeti kopiju njegova rodnog lista , a roditelji (ako nisu kršteni u našoj župi) vjenčani list ili obiteljsku knjižicu . AKO OBITELJ KRŠTENIKA NIJE NASTANJENA U NAŠOJ ŽUPI roditelji trebaju zatražiti od svoga župnika (iz župe kojoj po adresi stanovanja pripadaju) pismeno – suglasnost za krštenje djeteta izvan vlastite župe, bez obzira jesu li u toj župi kao obitelj prijavljeni. KRSNI KUM ILI KUMA (ili jedno i drugo...

Više