Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Sakramenat bolesničkog pomazanja

Objavio dana: 18. September 2010

BOLESNIČKA JE POMAST , kao i svi sakramenti, liturgijsko i zajedničko slavlje. Ako to okolnosti omogućuju, slavlju ovog sakramenta može prethoditi sakramenat pokore (ispovijedi), a za njim slijedi euharistija. Milost ovog sakramenta jest milost potpore, mira i ohrabrenja za nadvladavanje poteškoća u bolesti ili staračkoj nemoći. Ta milost je dar Duha Svetoga koja obnavlja pouzdanje i vjeru u Boga, jača protiv napasti Zloga. Milost, snagom Duga Svetoga privodi bolesnika ozdravljenju duše, a također i tijela. Sakramenat bolesničke pomasti dovršuje naše suobličenje sa smrću i uskrsnućem Kristovim, što ga je sakramenat krštenja započeo. SLUŽITELJ OVOG SAKRAMENTA Samo su svećenici (biskupi i prezbiteri) djelitelji bolesničke pomasti. PRIMATELJ OVOG SAKRAMENTA Bolesnička pomast nije samo za one koji se nalaze u skrajnjoj životnoj pogibelji. Vjernik ovaj sakramenat može primiti u slučaju teške bolesti, prije većih kirurških zahvata. U hitnim slučajevima nazovite: 2354 – 300....

Više