Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Misije u gradovima (Missio Metropolis)

Objavio dana: 20. February 2012

Pismo zagrebackoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića vjernicima Zagrebacke nadbiskupije prigodom održavanja inicijative Misije u gradovima (Missio Metropolis) tijekom korizmenoga vremena 2012. godine. Draga braćo i sestre Crkve zagrebačke! 1. Crkva je od prvih stoljeća svoga postojanja korizmeno vrijeme oblikovala kao povlašteno vrijeme pripreme za Vazmeno trodnevlje i proslavu Kristova uskrsnuća. Zbog toga su se vjernici tijekom korizmenih tjedana na poseban način pripremali molitvom, odricanjem za dobro najpotrebnijih, te djelima ljubavi svjedočili Božju ljubav. Vrijeme je to u kojemu obnavljamo svoj hod u vjeri, slušajući Božju riječ i slaveći sakramente, posebno sakrament ispovijedi i pomirenja. U toj općoj pripremi i ovogodišnja korizma za grad Zagreb i za našu Nadbiskupiju ima posebno značenje. Naime, kao što smo u više navrata najavljivali, poznato vam je da je Zagreb uključen u inicijativu Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije nazvanu Misije u gradovima (Missio...

Više