Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Raspored kateheza u pastoralnoj godini 2013/2014.

RASPORED KATEHEZA ZA ODRASLE U PASTORALNOJ GODINI 2013./2014.

UTORCI U STUDENOM:
12. studenoga: KARDINALOVA KATEHEZA
19. studenoga: ŽUPNIKOVA KATEHEZA (prijedlog teme: SLOBODA)
26. studenoga: MOLITVENI SUSRET ZA ŽUPNU ZAJEDNICU

UTORCI U PROSINCU:
3. prosinca: ŽUPNIKOVA KATEHEZA (prijedlog teme: ODGOVORNOST)
10. prosinca: KARDINALOVA KATEHEZA

UTORCI U VELJAČI:
4. veljače: KARDINALOVA KATEHEZA
11. veljače: MOLITVENI SUSRET ZA BOLESNIKE
18. veljače: ŽUPNIKOVA KATEHEZA  (prijedlog teme: SAVJEST)
25. veljače: MOLITVENI SUSRET ZA KRIZMANIKE I NJIHOVE RODITELJE

UTORCI U OŽUJKU:
4. ožujka: KARDINALOVA KATEHEZA
11. ožujka: MOLITVENI SUSRET ZA OBITELJI
18. ožujka: ŽUPNIKOVA KATEHEZA (prijedlog teme: MOLITVA)
25. ožujka: MOLITVENI SUSRET ZA PRVOPRIČESNIKE I NJIHOVE RODITELJE

UTORCI U TRAVNJU:
1. travnja: ŽUPNIKOVA KATEHEZA (prijedlog teme: KRIŽ)
8. travnja: KARDINALOVA KATEHEZA

UTORCI U SVIBNJU:
6. svibnja: KARDINALOVA KATEHEZA
13. svibnja: MOLITVENI SUSRET ZA DUHOVNA ZVANJA
20. svibnja: ŽUPNIKOVA KATEHEZA (prijedlog teme: DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI)
27. svibnja: MOLITVENI SUSRET ZA MLADE KOJI SE PRIPREMAJU ZA BRAK

UTORCI U LIPNJU:
3. lipnja: ŽUPNIKOVA KATEHEZA (prijedlog teme: ZAJEDNIŠTVO)
10. lipnja: KARDINALOVA KATEHEZA