Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Područje Župe Bezgrješnog Srca Marijina

Područje župe obuhvaćaju sljedeće ceste:

Barutanski jarak
V. Barutanski ogr.
Bijenička cesta
Bijenički ogr. I.
Bijenički ogr. II.
Bijenički ogr. III.
Borik
Brestovec
Cara Emina
Cvjetni dol
Čeline
Dobri dol
Dolčić
Drenovac
Fratrovac
Fučkovec
Gloščica
Gorice
Gorički odvojak
Gornji Prečac
Hrastik
Hrastovac
Jasenik
Jordanovac
Jordanovački odv.I.
Katalinić- Jeretova
Kišpatićeva
Klanjčić
Korito
Kozjačić
Kozjak
Kozjak I. odv.
Krijesnice
Labudovac
Lašćinska c.
Lašćinske ledine
Borovec Lašć.
Lipovac I.
Lipovac II.
Lipovac III.
Mali dol
Mašekova
Matijašec
Ogrizekova
Pajalićeva
Pilarova
Podvršje
Rebar
Rebar I.
Rebrovac
Rebrovac I.
Rebrovac II.
Rim
Rim donji
Rimski jarak
Rimski odvojak
Salopekova
Smrekovcac
Srebrnjak
Šljivik
Štamparova
Tučanova
Veliki dol
Zajčeva
.
.

 


Prikaži Župa BSM, Jordanovac na većoj karti