Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Vjeronauk 2012.

U tijeku su upisi za pohađanje župnog vjeronauka za ovogodišnje Prvopričesnike i Krizmanike. Mogućnost upisa prema naznačenom vremenu održavanja vjeronauka.

PRVI razred subota u 11.00.
DRUGI razred subota u 11.00.
TREĆI razred

utorak u 15.30 (prva grupa)

utorak u 16.30 (druga grupa)

ČETVRTI razred srijeda u 16.00
PETI razred srijeda u 16.00.
ŠESTI razred petak u 17.30
OSMI razred

srijeda u 16.00

četvrtak u 16.00

petak u 16.00

Za krizmanike, iz drugih škola, a u suprotnoj su smjeni od škole Jordanovac: vrijeme vjeronaukla će dogovoriti sa vjeroučiteljem.