Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

3. KORIZMENA NEDJELJA (B)

B – 3. KORIZMENA NEDJELJA

  1. OŽUJAK 2021.

 

– Kao što je već višegodišnja tradicija karitas ove 3. korizmene nedjelje sakuplja prilog za BIH pod geslom „Tjedna solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“ koje možete ostaviti u dnu crkve u drvenu kutiju, sljedeće nedjelje sakupljat ćemo za potrebite u našoj župi.

-članovi Inicijative 40 dana za život, nastavljaju sa molitvom na našem trgu ispred crkve, te pozivaju da im se pridružimo na molitvi tijekom Korizme.

-Kroz Korizmu: utorkom, petkom u 18,00 sati je pobožnost Križnoga puta.

– Četvrtkom nakon večernje mise nastavljamo sa 24 satnim klanjanjem – nakana klanjanja je za osobni duhovni rast u vjeri, za duhovno obnovu župe i za sve ljude koji žive i djeluju na području naše župe.

– Petkom nastavljamo sa duhovnom pripremom uoči Uskrsa. Duhovnu pripremu vodi p. Tomislav Rukavina, župnik sljemenski. Više o programu možete pogledati na oglasnoj ploči.
– Hvala na svakom daru i pomoći za crkvu. Iskoristimo nadolazeće korizmeno vrijeme za osobnu izgradnju, osobnu molitvu, susret s Bogom i samim sobom. Prilika je to obnoviti i zajedničku obiteljsku molitvu.

– Preporučujemo Vam katolički tisak!

NEKA NAS SVE PRATI I KOD BOGA ZAGOVARA BEZGREŠNO SRCE MARIJINO.