Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Župni oglasi -19. kroz godinu(A)

  1. NEDJELJA KROZ GODINU – A                                                                                          9. kolovoza 2020

 

Ponedjeljak: Sv. Lovro đakon i mučenik, Blagdan

Utorak: Sv.Klara Asiška

Četvrtak: Sv. Hipolit, papa, i Poncijan, prezbiter, mučenici

Petak: Maksimilijan Marija Kolbe, mučenik

SUBOTA: Uznesenje Blažene Djevice Marije, svetkovina

 Sv. mise na V.Gospu: 8.00, 10.00 i 18.30

 

U subotu na Svetkovinu Velike Gospe sv. mise su kao nedjeljom: 8.00, 10.00 i 18.30.

Ljetni raspored (tijekom srpnja i kolovoza) rada župnog ureda: utorak-petak: 17.30 -18.15. Hitne stvari možete dogovoriti i nakon svake mise, manje žurne stvari i putem e-pošte!

Ljetni nedjeljni raspored sv. misa: 8.00, 10.00 i 18.30.

Predvorje crkve i kapelica su otvoreni za pojedinačnu molitvu radnim danom: 7.00 – 12.00;  17.00 – 19.00, nedjeljom i blagdanom u vremenu sv. misa.

Stigao je novi broj Glasa Koncila, Katoličkog tjednika, novi broj Obnovljenog života,  pogledajte i ostali tisak na stoliću.

 Hvala svima na darovima i svakovrsnoj pomoći za potrebe župe.

 – Božja zaštita neka nas sve prati, bilo na odmoru ili na poslu, a posebno one koji su bolesni i osamljeni.