Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Ljetni raspored misa i rada župnog ureda – Župa Jordanovac

LJETNI RASPORED RADA ŽUPNOG UREDA:

      UTORAK – PETAK: 17.30 – 18.15.

Žurne stvari možete dogovoriti i nakon svake mise!  Misne nakane se primaju u župnom uredu ili nakon sv.misa.

Manje važne upite možete poslati na e-adresu:      info@zupa-jordanovac.hr

Predvorje crkve i kapelica su otvoreni za pojedinačnu molitvu radnim danom: 7.00 – 12.00;  17.00 – 19.00;  nedjeljom i blagdanom u vremenu sv. misa.

 

LJETNI RASPORED SV.MISA

 NEDJELJOM: 8.00, 10.00,  18.30.                           

 RADNIM DANIMA:

PONEDJELJAK – PETAK:  7.00.  i   18.30.

SUBOTA:  18.30.

 

Župa Bezgrješnog Srca Marijina, Jordanovac 110, Tel: 2354 – 300, E-mail: info@zupa-jordanovac.hr,