Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Župni oglasi – 3. Korizmena nedjelja (A)

  1. KORIZMENA NEDJELJA (A)                                                                                                              15. ožujak  

 

Utorak:  Sv. Patrik, biskup

Četvrtak: Sv.Josip, zaručnik BDM

 

U utorak pobožnost Križnog puta predmole članovi Neokatekumenske zajednice naše župe, a u petak redoviti predmolitelji krunice naše župe.

Danas završava Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH, pod geslom „Da ljubav ne ohladi“. Našim prilogom možemo pripomoći našoj braći i sestrama u BiH. Kutija je na dnu crkve.

Nalazimo se u posebnoj, ozbiljnoj situaciji! Kao vjernici ne želimo podleći duhu malodušja, atmosferi panike i glasina koje se šire. Umjesto toga napravimo ono što kao ljudi možemo. Na oglasnoj ploči možete vidjeti neke naputke kako se ponašati razborito  u obrani od moguće zaraze pri dolasku u crkvu. Znamo da sve ne ovisi o nama, ali nam je Bog dao i razum da se ponašamo razborito iz razloga ljubavi prema bližnjemu i nama samima.

Stoga će se aktivnosti na župi odgoditi ili svesti na ono najvažnije. Do daljnjega nema župnoga vjeronauka, odgađa se i akcija našega Karitasa: prikupljanje igračaka. Župni ured će raditi, no podsjećam da dosta upita se može riješiti slanjem e-maila ili telefonom u uredovno vrijeme.

Pratite župne oglase i ostale informacije na web stranici naše župe.

Novi su brojevi Glasa Koncila, Glasnika SiM, Katoličkog tjednika, Marije i ostalog tiska na stoliću.

Još nije kasno pronaći neki oblik korizmene pokore – a to uvijek treba biti nešto što nas oslobađa ili je djelo ljubavi. Možda bi to mogla biti pripomoć našim starijim susjedima u ovim posebnim vremenima.

Hvala  na suradnji i svakom drugom daru.