Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

VAŽNE OBAVIJESTI !!!

VAŽNE  OBAVIJESTI!

U skladu s odlukama HBK o mjerama sprječavanja širenja bolesti (vidi  www.ika.hr)  naša župa donosi slijedeće upute:

Od 20. ožujka uključno neće se slaviti sv. mise u našoj crkvi ili kapelici, kao ni u kapelicama na području župe. Sakramente koji imaju karakter urgentnosti (ispovijed teških bolesnik i bolesničko pomazanje) se mogu dogovoriti na dolje naznačene načine, dijeljenje ostalih sakramenata se odgađa (nejasnoće šaljite na e-mail župe).

Od petka 20. ožujka do daljnjega župni ured i pastoralni centar ne rade!

Neodgodive slučajeve možete dogovoriti pozivom na 

            fiksni: 235 4310  ili na mob: 092 330 4602

Ostale (manje žurne) upite poslati na e-adresu: info@zupa-jordanovac.hr

Odgovor ćete dobiti u roku od 24 sata!

Pratite  informacije vezane za našu župu na našoj web stranici:                                                           www.zupa-jordanovac.hr

Kapelica sv. Josipa (u predvorju crkve) će biti otvorena 8.00 – 19.00.

Misne nakane: sve misne nakane koje su upisane od sutra (20.ožujka uključno) pa do kraja ovoga izvanrednog stanja, župnik i kapelan će odslužiti na privatnim misama bez naroda, prema datumima na koje su upisani.

U nemogućnosti biti povezani vanjskim molitvenim okupljanjima ostanimo povezanim molitvenim lancem, kao i praktičnom solidarnošću s našim starijima.