Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Crkva i kapelica privremeno zatvorene

Najavili smo da su predvorje crkve i kapelica otvoreni za pohod i i individualnu molitvu.

Međutim zbog posljedica potresa i manjih ali potencijalno opasnih oštećenja u predvorju i kapelici, oboje ostaje zatvoreno do daljnjega.

Hvala na razumijevanju!

Župnik