Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Župni oglasi – 3. Nedjelja kroz godinu (A)

A – 3. NEDJELJA KROZ GODINU

         26. Siječnja 2020. 

 

Ponedjeljak: Sv.Anđela Merici

Utorak: Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

Petak: Sv.Ivan Bosco, osnivač salezijanaca

Subota: Prva Subota u mjesecu, Cenakul u našoj crkvi

Nedjelja: Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

 

U subotu prva subota i Cenakul. Misa u 10.00, nema mise u 7.00.

– Pogledajte nove brojeve Glas koncila, Katoličkog tjednika i ostalog tiska na stoliću.

U tijeku su neposredne pripreme za 11. susret hrvatske katoličke mladeži, koji će se održati 9 i 10. svibnja. ove godine u Zagrebu. Pri blagoslovu obitelji ste dobili letak koji govori o tome. Pozvani smo i na molitvu za uspjeh susreta. Letak možete uzeti na dnu crkve.

Što se praktične strane tiče oni koji bi ugostili mlade na dan ili dva potrebno je ispuniti obrazac prijave koji imate  u sakristiji ili ž.uredu – molimo budite precizni jer je važno koga primate (npr.:cure, dečki, imate krevet ili prostor za vreću za spavanje i sl). Rok za prijavu je relativno kratak do 31. siječnja uključno.

Isto tako oni koji bi htjeli volontirati tijekom Susreta (zapravo i ranije – tijekom priprema), neka se obrate kapelanu Petru.

Raspored aktivnosti našega župnog Karitasa je na oglasnoj ploči i na web stranici.

– Novi su  brojeve Glas koncila, Katoličkog tjednika, i ostalog tiska na stoliću.

– Hvala na svakom daru i svakom obliku potpore. Neka nas prati Božji blagoslov u dolazećem radnom tjednu.