Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Obavijesti Župnog Karitasa -proljeće 2020

OBAVIJESTI   ŽUPNOG  CARITASA

PROLJEĆE 2020

 

Poštovani župljani!

Ovim putem vas želimo obavijestiti o našim slijedećim aktivnostima.

  1. Prikupljanje i podjela odjeće i obuće (u dva navrata)

Prikupljanje:      14.02.2020 (petak)  (15:00-18:00)

Podjela:               15.02.2020 (subota) (10:00-14:00)

——————————————————————-

Prikupljanje:      05.06.2020 (petak) (15:00-18:00)

Podjela:               06.06.2020 (subota) (10:00-14:00)

——————————————————————-

  1. Hranu i higijenske potrepštine za pakete koji će se podijeliti potrebitim župljanima pred Uskrs prikupljat ćemo u:

Petak    27.03.2020         od 16:00 do 18:00

Nedjelja 29.03.2020       od 9:00 do 12:00

 

  1. Skupljanje i prodaja igračaka

Prikupljanje: 20.03.2020 (petak) (16:00-18:00)

21.03.2020 (subota) (16:00-18:00)

Prodaja (dobrovoljni prilozi za župni Caritas):

u nedjelju, 22.03.2020 (9-12:30)

 

Ostale akcije će biti najavljene putem župnih oglasa.

Sav prikupljeni novac koristit ćemo za potrebe župnog Caritasa.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj pomoći.

Vaš župni Caritas