Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Privremeni raspored župnog vjeronauka

Raspored  župnog  vjeronauka

  Napomena: Moguće su manje izmjene i dopune  rasporeda.                                                                    Definitivan raspored slijedi za tjedan-dva.

 

PRVI  i  DRUGI razred   

PONEDJELJAK: 1. grupa  16.00

UTORAK:          2.  grupa    17.00

 

TREĆI razred  (prvopričesnici)

 UTORAK:            1. grupa  16.00

ČETVRTAK:       2.  grupa    17.00

                                                                                              

ČETVRTI  i PETI  razred:   UTORAK:   16.00

ŠESTI  i SEDMI  razred:    ČETVRTAK:  17.00

 

OSMI razred  (krizmanici)

 UTORAK:      1. grupa  17.00

ČETVRTAK:  2.  grupa    16.00

 

DJEČJI ZBOR: U SUBOTU, 21. 09. u 10.00: proba zbora za Zaziv Duha Svetoga i blagoslov torbi i prvašića