Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Akcija Caritasa – prikupljanje i dijeljenje odjeće

                               AKCIJA KARITASA NAŠE ŽUPE

          PRIKUPLJANJE  I  PODJELA  ODJEĆE  I  OBUĆE

 

Prikupljanje:   26.–27. rujna 2019, četvrtak-petak: 16:00 -18:00.

Podjela: 28rujna 2019, subota: 10:00-17:00.

Sva odjeća i obuća treba biti čitava i čista, onakva kakvu biste i sami obukli.

 

Kamo treba doći?   –  Velika dvorana pastoralnog centra!