Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Konačni raspored župnog vjeronauka

Raspored župnog  vjeronauka

              od 30. 09. 2019.

Ovo je konačni raspored koji vrijedi od 30.09.2019. Najvažnija je promjena kod krizmanika pa neka oni obrate pozornost!

 

PRVI  i  DRUGI razred    PONEDJELJAK: 1. grupa   16.00

                                               UTORAK:                   2.  grupa    17.00

 

TREĆI razred  (prvopričesnici)

                                       UTORAK:            1. grupa    16.00

                                     ČETVRTAK:             2.  grupa          17.00

                                                                                              

  ČETVRTI  i PETI  razred:    UTORAK:                   17.00

ŠESTI  i SEDMI  razred:         ČETVRTAK:              17.00

 

OSMI razred  (krizmanici)

                                        UTORAK:            1. grupa  17.00

                                         ČETVRTAK:              2.  grupa    19.15