Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

AKCIJA KARITASA

AKCIJA KARITASA NAŠE ŽUPE

          PRIKUPLJANJE I PODJELA ODJEĆE I OBUĆE

 

Prikupljanje:

                6– 08.11.2018, utorak–četvrtak:16:00-18:00.

 

Podjela:

                  9.11.2018, petak,  16:00-18:00.

                10.11.2018, subota, 10:00-17:00.

 

Sva odjeća i obuća treba biti čitava i čista, onakva kakvu biste i sami obukli.

Kamo treba doći?  mala dvorana u blizini župnog ureda!