Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA

Prvopričesnici

Sastanak za roditelje prvopričesnika je u utorak 9. listopada u 19.00. u dvorani Pastoralnog centra (kod župnog ureda), Jordanovac 110.

 

Krizmanici

Sastanak za roditelje krizmanika je u četvrtak 11. listopada u 19.00. u dvorani Pastoralnog centra (kod župnog ureda), Jordanovac 110.