Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2017/2018.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2017/2018.

 

26.12.- UTORAK (poslijepodne)

Lašćinski Borovec, Šljivik

27.12. SRIJEDA

Rebar, Rebar I, Rebrovac, Rebrovac I-III, Dolčić

  1. 12. ČETVRTAK

Jordanovac, Jordanovački odvojak, Gornji Prečac, Podvršje, Kišpatićeva

29.12. PETAK

Dobri dol, Cara Emina, Katalinić-Jeretova, Klanjčić, Drenovac, Matijašec, Gloščica

30.12. SUBOTA

Lašćinska cesta, Zajčeva, Krijesnice, Labudovac

02.01. UTORAK

Brestovac, Lipovac I-III, Smrekovac, Hrastovac, Bijenička cesta, Bijenički ogranak I, II i III, Lašćinske Ledine, Jasenik, Borik, Hrastik

03.01. SRIJEDA

Kozjak, Kozjak I odvojak, Kozjačić, Ogrizekova, Barutanski jarak, V Barutanski ogranak, Cvjetni dol, Pajalićeva

04.01. ČETVRTAK

Rim, Rimski jarak, Rimski odvojak, Rim Donji, Fućkovec, Mali dol, Veliki dol, Korito

05.01. PETAK

Srebrnjak, Mašekova, Štamparova, Pilarova

06.01. SUBOTA (poslijepodne)

Salopekova, Tućanova

 

Fratrovac, Gorice i Gorički odvojak će blagoslivljati patri s Fratrovca po dogovoru.

Ukoliko niste bili kod kuće u navedenom terminu, naknadni termin blagoslova u razdoblju od 8. do 13. siječnja 2018. godine, a iznimno i kasnije, možete prijaviti u župni ured (tel. 01 2354300) ili sakristiju, kao i na e-mail: info@zupa-jordanovac.hr