Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

RASPORED SV. MISA KROZ GODINU (OD 1. RUJNA 2017.)

REDOVITI RASPORED SV. MISA OD 01.09.2017.

NEDJELJKOM: 08:00 – 09:30 – 11:00 – 18:30 SATI

RADNIM DANOM: 07:00 I 18:30 SATI

ŽUPNI URED RADI OD UTORKA DO PETKA OD 10:00 DO 12:00

17:00 DO 18:00 SATI