Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

LJETNI RASPORED SV. MISA

LJETNI RASPORED SV. MISA

NEDJELJKOM: 08:00 – 10:00 – 18:30 SATI

RADNIM DANOM: 07:00 I 18:30 SATI

ŽUPNI URED RADI OD UTORKA DO PETKA OD 17:30 DO 18:15 SATI