Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Raspored župnog vjeronauka 2017/2018

 

1- 2. razred

PONEDJELJAK        16.00 SATI

UTORAK                   17.00 SATI

3. razred

UTORAK                    17.00 SATI

SRIJEDA                     16.00 SATI

ČETVRTAK                16.00 SATI

4.-5. razred

SRIJEDA                     16.00 SATI

6. razred

ČETVRTAK                14.00 SATI

7. razred

PETAK                         14.00 SATI

8. razred

SRIJEDA                     14.00 SATI

PETAK                        15.00 SATI

NEDJELJA                  17:15 SATI