Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Proslava blagdana Bezgrješnog Srca Marijina

subota 16. lipnja 2012.

Svete Mise na blagdan

08.00: Jutarnja sv. Misa

10.00: Cenakul – hodočasničku sv. Misu predvodi p. Izidor Jedvaj, DI

18.30:  Svečana blagdanska sv. Misa
Predvoditelj misnog slavlja je o. Anto Gavrić
(provincijal Hrvatske dominikanske provincije)

preuzmi plakat