Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Sakramenat Svete Potvrde

Sakramenat Sv. Potvrde u našoj župi Krizmanici će primiti 21. svibnja 2011. pod sv. Misom u 17.00. Podjelitelj sakramenta Sv. Potvrde je mons. Stjepan Baloban.

Priprema za Sv. Potvrdu traje cijelu školsku godinu.

KRIZMANICI (osmi razred osnovne škole) se upisuju na župni vjeronauk u mjesecu rujnu, a održava se u prostorijama Pastoralnog centra župe (Jordanovac 110). Tijekom šk. godine, najkasnije do mjeseca travnja potrebno je Vjeroučitelju dostaviti:

KRIZMANIK najkasnije do mjeseca travnja treba dostaviti Vjeroučitelju POTVRDNICU.
POTVRDNICA je dokumenat u kojem je naznačeno da je Krizmanik/ca primio/la sakramenat Krštenja i Sv. Pričesti, što je uvjet za primanje Sv. Potvrde. Izdaje ga župa u kojoj je krštenje obavljeno.
Ako je sakramenat P. Pričesti primljen u nekoj drugoj župi potrebno je iz te župe također donijeti POTVRDNICU u kojoj je naznačeno da je krizmanik/ca primio/la Sv. Pričest.

KUM ILI KUMA (ili jedno i drugo ako je dvoje kumova) moraju ispunjavati opće uvjete za kumovanje kod krizme: da su kršteni i krizmani i (ako su u braku) da su crkveno vjenčani. Potvrdu za kumovanje trebaju podići u župi u kojoj su kršteni i dostaviti Vjeroučitelju najkasnije do mjeseca travnja.

Sakramenat Sv. Potvrde u našoj župi slavi se u mjesecu svibnju.
Raspored održavanja vjeronauka i druge obavijesti možete vidjeti na web stranici župe.

Roditelji, Krizmanici i Kumovi za dodatne informacije mogu se obratiti vjeroučitelju p. Mati Samardžiću: 2354 300.