Pages Navigation Menu

Jordanovac 110, Zagreb

Sakramenat krštenja

SAKRAMENAT KRŠTENJA u našoj crkvi slavi se NEDJELJOM pod Misama u 9.30, 11.00, 18.30 sati, (iako dogovorno može biti i u 9.00. ili 12.00. sati), ali samo ako roditelji imaju uvjete za Pričest na toj Misi (da su kršteni, krizmani i crkveno vjenčani). Zbog životnih okolnosti mnogih roditelji u našoj crkvi redoviti termini krštenja SUBOTOM su u 12.00. ili 16.00. sati , već prema tome koji termin roditeljima i kumovima odgovara.

ZA DIJETE – KRŠTENIKA treba donijeti kopiju njegova rodnog lista , a roditelji (ako nisu kršteni u našoj župi) vjenčani list ili obiteljsku knjižicu .

AKO OBITELJ KRŠTENIKA NIJE NASTANJENA U NAŠOJ ŽUPI roditelji trebaju zatražiti od svoga župnika (iz župe kojoj po adresi stanovanja pripadaju) pismeno – suglasnost za krštenje djeteta izvan vlastite župe, bez obzira jesu li u toj župi kao obitelj prijavljeni.

KRSNI KUM ILI KUMA (ili jedno i drugo ako je dvoje kumova) moraju ispunjavati opće uvjete za kumovanje kod krštenja: da su kršteni i krizmani i (ako su u braku) da su crkveno vjenčani. Potvrdu za kumovanje trebaju podići u župi u kojoj su kršteni.

NA PRIPREMU ZA KRŠTENJE DOLAZE RODITELJI I KUMOVI u četvrtak koji prethodi krštenju (dan ili dva prije krštenja) u 19.15. (ili po dogovoru). Najkasnije tada prilažu spomenute potvrde i dokumente koji su potrebni, imaju pripremu za samo krštenje, te posljednji dogovor oko detalja samog obreda krštenja. Za krštenje trebaju pripremiti krsnu košuljicu-haljinicu i krsnu svijeću .

ZA KRŠTENJE KONTAKTIRAJTE NAS BAREM MJESEC DANA RANIJE.